TICK Logo

Bazat e Programimit në Java

Me 11 Prill 2017, fillon trajnimi – Bazat e Programimit në Java. Orari i trajnimit : E Marte 17:00, E Premte 18:00 – 20:00

Trajnimi është i organizuar në ligjërata, ushtrime dhe praktikë me projekte reale.

Trajner Msc. Berat Perçuku
Çmimi për studentë 99 Euro, 110 Euro për të tjerët.
Ky trajnim është pre-rekuizitë për trajnimet – Programimi i orientuar në objekte – Java 2,
Zhvillimi i aplikacioneve në Android dhe Zhillimi i aplikacioneve Java me MySQL.
Kontakto në tranime@probit-kos.com; 045/899099(viber) – 049/308085.
Kujdes numri i studentëve i kufizuar!!!Detaje per trajnimin: Bazat e Programimit në Java