TICK Logo

C# Fundamentals

Me 21 Janar  2019 fillon trajnimi – Bazat e Programimit në C#.
Trajnimi në C# ofron:

  1. Hyrje në C#,
  2. Struktura e një aplikacioni në C#
  3. Tipet e të dhënave
  4. Operatorët
  5. Struktura dhe kontrolli i rrjedhës së ekzekutimit
  6. Struktura e klasave dhe objektet
  7. Përjashtimet
  8. Mini projekte real

Për detaje shiko në Bazat e Programimit në C#
Çmimi i trajnimit: 99 Euro 35 orë
Trajner: Msc. Ilaz Kozhani.