TICK Logo
Banner

Ekipi i Ynë

Pjesë të stafit në TICK janë profesionistë të dëshmuar në tregun e punës dhe me shkollim adekuat në fushat ku ata mbajnë mësim. Shumica e stafit në TICK kanë përvoje pune mbi 10 vite(shiko në LinkedIN), punë në projekte reale gjithashtu ata kanë aftësi të mira në shtjellimin e njohurive që kanë për studentët tanë.

Arber Berisha

Trajner - C# & SQL Server Development

Arjeta Fejza

Trajner - Kids Code Programming

Armend Shabani

Trajner - MySQL & Web Development

Berat Perçuku

Trajner - Java Development

Burim Avdiu

CEO | Trajner - Web Development

Durim Kryeziu

Trajner : Java Development

Egzona Maloku

Trajner - Kids Code Programming

Florent Rrahmani

IT Fundamentals & Networking

Genc Vojka

Trajner - IT Fundamentals & Networking

Ilaz Kozhani

Trajner : C# Development

Mentor Pajaziti

Trajner - SQL Server Admin. & Development

Sarand Kadriu

Trajner - Adobe Photoshop, Ilustrator, WordPress