TICK Logo

Mirhan Thaqi

Në PROBIT kam ndjekur trajnimin në WEB, tash jam duke ndjekur trajnimin për WordPress. Jam aftësuar shumë në mbajtjen e faqes në Infrakos.