TICK Logo

Java | MySQL & Android Programming – SUMMER SCHOOL 2018

TICK organizon shkollën verore për Kodimin e Desktop & Mobile Aplikacioneve me – Java dhe MySQL + Android.

Shkolla verore do filloj me 18 Qershor 2018 dhe do zgjasë 3 muaj e gjysëm, gjatë kohës së trajnimit nxënësit së bashku do të pajtohen për pushim 10 ditorë.

Shkolla verore – Pako II – Desktop & Mobile Aplikacione – 5 trajnime mbi 250 orë mësim – orari 15-19 çdo ditë pune. 

 1. Java Fundamentals
 2. Java Advanced – OOP
 3. MySQL
 4. Java & MySQL Aplikacion Real
  + një projekt real – krijimi i një aplikacioni real
 5. Android Development
  + një projekt real – krijimi i një aplikacioni real

Ekipa që do mbaj trajnime:

 1. Berat Perçuku – udhëheqëse e grupit dhe trajnerë. Master i Shkencave Kompjuterike, mbi 12 vite përvojë pune si zhvillues softueri dhe mësimdhënës.
 2. Kujtim Prenku – asistent trajner. Bachelor i Shkencave Kompjuterike, kodues në kompaninë Probit.
 3. Arber Berisha – trajnerë. Master i Shkencave Kompjuterike, mbi 5 vite përvojë pune si zhvillues softueri dhe mësimdhënës.
  Etj. 

Studentët më të mire me mundësi për punë praktike.
Kontakto në 045/899099(viber)|049308085|info@tick-ks.com

Apliko në njërën nga paketat në formularin e më poshtëm