TICK Logo

Mësimi i tastieres(Keyboard Typing)

Së shpejti planprogrami i trajnimit