TICK Logo

KIDS PROGRAMMING – SUMMER SCHOOL 2019

TICK organizon shkollën verore për fëmijë me fokus zhvillimin e inteligjencës te fëmijët përmes programimit.

Shkolla verore do filloj me 1 Korrik 2019 dhe do zgjasë një ose dy muaj varësisht nga opsionit që do pëlqeni. Aplikimet e bëra deri me datën 20 Qershor do fitojn nga 10-30 % Zbritje.

Mësimet janë të organizuara në formë të kombinuar në mes të pjesës teorike dhe asaj praktike duke ju mundësuar studentëve që të kuptojnë shpejt dhe në mënyrë praktike konceptet që shtjellohen në këtë trajnim.

Nxënësit pritet të kenë njohuri në punën me kompjuter dhe të kenë interesim të madh për mësimin e programimit.

Në vijim po japim trajnimet të ndara:

 • Opsioni një muaj do përfshij pjesën I, II
 • Opsioni dy muaj do përfshij pjesën I, II, III, IV

Pjesa I – Inovacioni dhe Kompjuteri

 1. Parimet dhe rëndësia e Shkencave Kompjuterike
 2. Procesi i zgjidhjes së problemeve
 3. Njohja me strukturën e kompjuterit
 4. Vizita
 5. Aktivitete në natyrë
Pjesa II – Mësim i gjuhëve programuese

 1. Njohja me konceptet e programimit
 2. Zbatimi i koncepteve të programimit
 3. Kodimi i projekteve
 4. Aktivitete në natyrë
Pjesa III – Krijimi i ueb faqeve

 1. Hyrje në Web – Interneti
 2. HTML Bazike
 3. CSS Bazike
 4. Projekt – Krijimi i një web faqe me HTML dhe CSS
 5. JavaScript Bazike
 6. Projekt – Aplikime të koncepteve të JavaScript në Projekt praktik
Pjesa IV – Siguria në Internet

 1. Si të mbahet një faqe interneti e sigurt nga sulmet kibernetike
 2. Aplikimi i metodës të enkriptimit për të siguruar transmetimin e sigurt të të dhënave
 3. Studentët njihen me problemet e internetit Wifi dhe me metodat e zgjidhjes së tyre

Apliko në njërën nga paketat në formularin e më poshtëm