TICK Logo

Kids Programming – SUMMER SCHOOL 2018

TICK organizon shkollën verore për fëmijë me fokus zhvillimin e inteligjencës te fëmijët përmes programimit.
Shkolla verore do filloj me 11 Qershor 2017 dhe do zgjasë 3 muaj, gjatë kohës së trajnimit nxënësit së bashku do të pajtohen për pushim 10 ditorë.

Shkolla verore për Kids Programming ofron 3 trajnime me mbi 100 orë mësim të ndara në fusha specifike.

Përpos trajnimeve për nxënësit do ofrohet kohë pas kohe argëtime, si shëtitje në vende të ndryshe, lojëra të ndryshme, etj.
Të bashkangjitur gjeni planprogramet e trajnimeve të shkollës verore:

Kids Programming – 3 trajnime  mbi 100 orë mësim – orari 10-12 ose 13-15 2,3 ose 4 ditë në javë. 

  1. Code – Niveli fillestar i programimit
  2. Scratch- Niveli i avancuar
  3. Lua – Niveli i avancuar

ose 

  1. Web Development I(HTML, CSS, JavaScript)
  2. Web Development II(PHP & MySQL)

Ekipa që do mbaj trajnime:

  1. Egzona Maloku – udhëheqëse e grupit dhe trajnere, duke punuar në temë të diplomës në FSHMN (Programi Shkenca Kompjuterike) në Universitetin e Prishtinës.
  2. Fllanza Xhafa – Trajnere, në përfundim të studimeve në FIEK (Dega Inxhinieri Kompjuterike) në Universitetin e Prishtinës.
  3. Kujtim Prenku – Trajner, Bsc në Shkenca Kompjuterike.
    Etj. 

Nëse ju duhen më shumë detaje mos hezitoni të na kontaktoni ose të vini në zyret tona.