TICK Logo

Kodimi i aplikacioneve me C# dhe SQL Server

Me 23 Qershor 2018 fillon trajnimi –Kodimi i aplikacioneve me C# dhe SQL Server. Trajnimi mbahet për vikend Shtune dhe e Diele nga ora 11:00-14:00.

Trajnimi ofron: 

  1. Definimi i klasëve
  2. GUI – Windows Forms
  3. ADO.NET
  4. Lidhja me burime të jashtme të të dhënave
  5. Kodimi i projektit SMK I – Sistemi për Menaxhimin e Kurseve
  6. Kodimi i projektit SMK II– Sistemi për Menaxhimin e Kurseve

Studentët duhet të kenë njohuri në programim C# dhe SQL Server programim (preferohet të kenë të përfunduar kursin Bazat e Programimit në C# dhe Bazat në Sql server – Administrim dhe Zhvillim). 

Trajner: Msc. Ilaz Kozhani
Kontakto në info@tick-ks.com;
045/899099(viber) – 049/308085.
Kujdes numri i studentëve i kufizuar!!!

Trajnimi ka 40 orë, çmimi nga 130 në 110 Euro për studentë.