TICK Logo

Kodimi i aplikacionit me JAVA & MySQL

Me  29 Korrik 2019 fillon trajnimi – Kodimi i aplikacioneve me Java & MySQL.

Orari : çdo ditë pune 17:00-19:00

Trajnimi ofron:

  • Hyrje
  • Bazat e te dhënave – MySQL
  • Swing
  • Koleksionet
  • Lidhja me baze shënimesh përmes JDBC
  • Pune praktike: Ndërlidhja dhe integrimi i gjitha pjesëve të mësuara në një aplikacion real

Trajner Msc. Berat Perçuku
Kohëzgjatja 35 orë, çmimi nga 140 në  100 Euro.
Studentët duhet të kenë njohuri: Java Fundamentals dhe Java OOP.
Detajet e trajnimit: http://www.tick-ks.com/sq/aplikacion-real-kodimi-me-java-mysql/

Kontakto në info@tick-ks.com; 045/899099(viber) – 049/308085.
Kujdes numri i studentëve i kufizuar!!!