TICK Logo

Konkurs për punësim, pozita Python Trainer

TICK(Training Institute, Center of Kosova) Education Center,  është shkollë profesionale, me fokus në ofrimin e trajnimeve profesionale në Teknologjinë Informative.
TICK është në kërkim të një personi me përvojë në gjuhën programues Python dhe që ka dëshirë të bashkëpunoj me shkollën tonë.

Pozita : Python Trainer

Afati i shpalljes: 20/03/2019, Data e fundit për aplikim: 05/04/2019

Kualifikimet e kërkuara:

  • I diplomuar në Shkenca Kompjuterike
  • Përvojë pune në programim – Python
  • Përvojë pune si trajner – e preferuar
  • Të ketë aftësi te mira komunikuese dhe organizuese

Përgjegjësitë:

  • Të bëjë planin e trajnimit
  • Të angazhohet në trajnimet që ofron shkolla për Python
  • Komunikimi me studentët e grupeve që mban

Detaje tjera:

Personi që aplikon duhet të paraqet fakte bindëse se mund të ofroj trajnime në këtë fushë.

Të ketë ambicie të ngritje profesionale në këtë fushë

Të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin në vijim: