TICK Logo
Banner

Nxënësi jonë i talentuar Milion Murtezi në emisionin Klan Kosova tregon për të arriturat e tij

Nxënësi jonë i talentuar Milion Murtezi në emisionin Ora e Paradites – Klan Kosova tregon për të arriturat e tij dhe përvojën në realizim e ideve dhe kreativitet të tij në projekte reale gjatë trajnimit në Tick Education.

Në kuadër të shkollës ai përfundoi trajnimet:

Në këto trajnimi ai është njohur me strukturat kryesore të programimit dhe shkathtësitë që mund të aplikohen në mënyrë universale për çdo gjuhë koduese.

Ai është duke vazhduar tutje me nivelet e tjera të avancuara të kodimit, ku së bashku me ekipin e TICK do t’i zgjerojmë aftësitë e programimit për aplikime të reja.

Për më shumë shikoni videon : https://www.facebook.com/OraePasditesOfficial/videos/1978662368834052/