TICK Logo

Pas përfundimit të trajnimeve në WEB, Kujtim Prenku fillon praktiken si Web Developer në PROBIT

Kujtim Prenku ishte pjesë e shkollës verore të mbajtur në TICK Education Center që u organizua në Qershor – Tetor 2017. Në kuadër të shkollës ai përfundoi 5 trajnime të lidhura me Java:

  1. Java Fundamentals
  2. Java OOP
  3. MySQL
  4. Kodimi i projektit me Java & MySQL
  5. Android

Mësimet dhe punët e bëra gjatë këtyre trajnimeve për Kujtimin ishin të mjaftueshme që ai të aftësohej për të filluar punë praktike në njërën nga kompanitë që merrem me kodimin e aplkacioneve  në PROBIT.

 

Kujtimi tash është pjesë e ekipit të zhvillimit dhe po punon në dy projekte : 1. Projekti Mini finance  dhe Web sajtin për krijimin e faqes për Ide Counsulting

Fati i Kujtimit për hyrje në praktikë në kompanitë në Kosovë e pretë çdo studentë i cili përfundon me sukses trajnimet në fusha të ndryshme në shkollën tonë TICK.