TICK Logo

Python, gjuha më e kërkuar për vitin 2019

Sondazhi vjetor i Stackoverflow njihet si sondazhi numër një në botën e TI-së. Çdo vit kjo kompani bën sondazhin e teknologjive favorite të zhvilluesve softuerik. 90.000 zhvillues nga e gjithë bota janë pjesë e sondazhit me kohëzgjatje 20 minutëshe – përgjatë së cilit pyeten pyetje të ndryshme siç janë për shembull: gjuha e preferuar programuese, korrniza e preferuar, pyetje rreth karrierës, prioritetve në punë, etj. Ky sondazh është i gjatë dhe përfshinë detaje të shumta – për më shumë shiko këtë vegëz.