TICK Logo

Scratch- Niveli i avancuar

Me 08 Prill 2019 e Hënë fillon trajnimi Scratch – Niveli i avancuar.

Trajner: Bsc. Egzona Maloku.
Orari: E Hënë & e Mërkurë 11:30 – 12:45.
Kohëzgjatja: 25-30 orë ligjerata dhe ushtrime.
Çmimi: 30 Euro në muaj.

Detaje e trajnimit: http: //www.tick-ks.com/scratch/

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga nxënsit pritet që të kenë njohuri në konceptet bazike te programimit kushtet, strukturat e përsëritjeve, ngjarjet, përdorimi i variablave (preferohet të kenë të përfunduar trajnimin në CODE ).

Në përfundim të trajnimit të gjithë pjesmarrësit pajisen me çertifikatë.

Kontakto në info@tick-ks.com; 045/899099(viber) – 049/308085.
Kujdes numri i studentëve i kufizuar!!!