TICK Logo
Banner

Specializohu në

TICK nga viti 2018 ka filluar me organizimin e grup trajnimeve, të cilat ju ndihmojnë studentëve për tu specializuar në një drejtim. Studentët që kryejnë specializimin në një drejtim me sukses do ju mundësohet punë praktike.

Android App Development

,
Nr. i orëve : orë , Çmimi : Euro

Përmbajta: 1. Hyrje në Android, 2. Aktivitetet, 3. Pamja e aplikacionit(User Interface-UI), 4. Pamja e aplikacionit – Detaje për Views

regjistrohu më shumë  »
Bazat e Programimit në C#

,
Nr. i orëve : orë , Çmimi : Euro

Përmbajta: 1. Hyrje në C#, 2. Struktura e një aplikacioni në C#, 3. Tipet e të dhënave & Operatorët, 4. Shprehjet dhe rrjedha e ekzekutimit

regjistrohu më shumë  »
Programimi i Orientuar ne Objekte – C# II

,
Nr. i orëve : orë , Çmimi : Euro

Përmbajtja:1. Hyrje në OOP, 2.Definimi i klasave, 3. Zgjerimi i klasave dhe Trashëgimia, 4. Shtjellim i disa principeve të dizajnit

regjistrohu më shumë  »
Aplikacion real – (Kodimi) me C# & SQL Server

Trajner : Ilaz Kozhani ,
Nr. i orëve : 40 orë , Çmimi : 130 Euro

Hyrje Ky kurs është dizajnuar për të gjithë të ata që janë të interesuar të mësojnë zhvillimin programeve ne C# dhe SQL Server. Qëllimi i këtij tr...

regjistrohu më shumë  »
CCNA Moduli I-IV

,
Nr. i orëve : orë , Çmimi : Euro

Përmbajta: 1.Introduction to Networks, 2. Routing & Switching Essentials 3. Scaling Networks, 4. Connecting Networks

regjistrohu më shumë  »
CCNP ROUTING AND SWITCHING

Trajner : Arber Berisha ,
Nr. i orëve : orë , Çmimi : Euro

Përmbajta: 1.Introduction to Networks, 2. Routing & Switching Essentials 3. Scaling Networks, 4. Connecting Networks

regjistrohu më shumë  »

Si ne sigurojmë hapat e tuaja të suksesit

Bazuar në përvojën tonë dhe përvojat në edukim për të aftësuar studentët tanë ne ndjekim me kujdes disa hapa të cilat në sigurojnë suksesin te studentët tanë.

 • Mëso

  Koncepte & Teori

 • Mëso

  Ushtrime dhe praktikë

 • Mëso

  Projkete reale

 • Mëso

  Kuize & teste

 • Mëso

  Certifikimi