TICK Logo
Banner Web Design & Development I Web Design & Development II Web Development Advanced Web Development - Laravel Web Development - OOP PhotoShop Adobe Illustrator Wordpress Java Fundamentals Object Oriented Programming in Java C# Fundamentals Object Oriented Programming in C# Application Development Mobile Application Development CCNA Windows Infrastructure Databases Python Fundamentals

Katalogu i Trajnimeve

TICK ofron trajnime profesionale në Teknologjinë Informative, trajnimet në TICK janë kombinuara me situata praktike te projekteve reale gjithmonë duke futur ne funksion konceptet e nevojshme teorike.

Bazat e Programimit në Web – Web I & II
programming
Përmbajta: 1. Hyrje në WEB, 2. HTML & CSS, 3. Javascript & jQuery,4. MySQL,5. PHP, 6. Kodimi i projektit rea...
WEB Development III – Kodimi i aplikacionit re...
programming
Përmbajta: 1. Hyrje në Bootstrap, 2. Bootstrap funksionalitetet, 3.jQuery, 4. PHP & MySQL & 5. Kodimi i pro...
Bazat e Programimit në Java
programming
Përmbajtja: 1. Hyrje në Java, 2. Struktura e një aplikacioni në Java, 3. Tipet e të dhënave & Operatorë...
Bazat e Programimit në C#
programming
Përmbajta: 1. Hyrje në C#, 2. Struktura e një aplikacioni në C#, 3. Tipet e të dhënave & Operatorët, 4....
CCNA Moduli I-IV
programming
Përmbajta: 1.Introduction to Networks, 2. Routing & Switching Essentials 3. Scaling Networks, 4. Connecting N...
Android App Development
programming
Përmbajta: 1. Hyrje në Android, 2. Aktivitetet, 3. Pamja e aplikacionit(User Interface-UI), 4. Pamja e aplik...

Si ne sigurojmë hapat e tuaja të suksesit

Bazuar në përvojën tonë dhe përvojat në edukim për të aftësuar studentët tanë ne ndjekim me kujdes disa hapa të cilat në sigurojnë suksesin te studentët tanë.

 • Mëso

  Koncepte & Teori

 • Mëso

  Ushtrime dhe praktikë

 • Mëso

  Projkete reale

 • Mëso

  Kuize & teste

 • Mëso

  Certifikimi