TICK Logo

Studentët që fituan punë praktike nga shkolla verore 2018

TICK në vitin 2018 ka ofruar 3 pako në shkollën verore 1. WEB, 2. Java, 3. CCNA. Secila pako kishte mbi 200 orë mësim të orientuar më shumë në praktikë.   Për 3 muaj e gjysmë mbi 30% e studentëve që ishin pjesë e shkollës verore punojnë në kompani të ndryshme në fushën ku ata kryen trajnimet.