TICK Logo

SUMMER SCHOOL III – 2018

TICK organizon shkollën verore në drejtimet Teknologjia Informative për të rritur dhe fëmijë.
Shkolla verore do filloj me 11 Qershor 2018 dhe do zgjasë 3 muaj e gjysmë, gjatë kohës së trajnimit studentët së bashku do të pajtohen për pushim 10 ditorë.
Shkolla ofron 5 paketa të ndara në grupe trajnimeve për një fushë specifike. Përpos trajnimeve që ofrohen në paketë si shtesë për studentin do ketë dhe trajnime të shkurtra pa pagës për vikend.

Në vijim po paraqesim listën e trajnimeve të ndara në grupe:

Pako I – Web Design & Development – 6 trajnime mbi 250 orë mësim – orari 15-19 çdo ditë pune. 

 1. Photoshop & Web Design – + një projekt real – dizajnimi i një faqe real
 2. WEB Development I (HTML, CSS, JavaScript, jQuery)
 3. WEB Development II (PHP, MySQL)
 4. Kodimi i projektit DEMP SMP
 5. WEB Development III(Bootstrap, MySQL, PHP OOP) + + një projekt real – kodimi i aplikacionit DEMO CMS
 6. WordPress Administrim
  + një projekt real – krijimi i një faqe me wordpress

Pako II – Desktop & Mobile Aplikacione – 5 trajnime mbi 250 orë mësim – orari 15-19 çdo ditë pune. 

 1. Java Fundamentals
 2. Java Advanced – OOP
 3. MySQL
 4. Java & MySQL Aplikacion Real
  + një projekt real – krijimi i një aplikacioni real
 5. Android Development
  + një projekt real – krijimi i një aplikacioni real

Pako III – Desktop & Mobile Aplikacione – 5 trajnime mbi 250 orë mësim – orari 15-19 çdo ditë pune. 

 1. C# Fundamentals
 2. C# Advanced – OOP
 3. SQL Server
 4. C# & SQL Server Aplikacion Real
  + një projekt real – krijimi i një aplikacioni real
 5. MVC
  + një projekt real – krijimi i një aplikacioni real

Pako IV – Cisco CCNA  – 4 nivelet e CCNA mbi 250 orë mësim – orari 16-18:30 çdo ditë pune. 

 1. Cisco CCNA Moduli I- IV

Pako V – Kids Programming – 3 trajnime  mbi 100 orë mësim – orari 10-12 ose 13-15 3 ose 4 ditë në javë. 

 1. Code – Niveli fillestar i programimit
 2. Scratch- Niveli i avancuar
 3. Lua – Niveli i avancuar

ose 

 1. Web Development I(HTML, CSS, JavaScript)
 2. Web Development II(PHP & MySQL)
 3. Kodimi i aplikacionit real

Ekipi i trajnerëve profesional
Studentët më të mire me mundësi për punë praktike.
Kontakto në 045/899099(viber)|049308085|info@tick-ks.com

Apliko në njërën nga paketat në formularin e më poshtëm