TICK Logo

App Inventor

Hyrje

Ky trajnim është dizajnuar për fëmijët të cilët kanë dëshirë teknologjinë informative dhe që dëshirojnë imagjinatën e vetë të realizojnë në programe kompjuterike.
Nxënësit këtu mësojnë logjikën e programimit duke koduar programe të ndryshme kompjuterike.
Këtu ata fillojnë të kodojnë aplikacionet real me kodin programues që ata shënojnë. Në këtë pjesë shënohet Lua një gjuhë programimi të bazuar në tekst duke e përdorur në platformën për krijimin e lojërave dhe aplikacioneve për pajisje mobile Corona sdk.
Në pjesën e fundit të trajnimit nxënësit kodojnë projektit e tyre. Këtu, inkurajohen të planifikojnë, ndërtojnë, rishikojnë dhe publikojnë aplikacionet e tyre.

Pre-rekuizitat

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga nxënësit pritet që të kenë njohuri dhe përvojë në zbatimin e koncepteve te programimit kushtet, strukturat e përsëritjeve, ngjarjet, përdorimi i variablave, funksionet dhe të kenë njohuri se si funksionojnë programet (preferohet të kenë të përfunduar kursin Scratch).

Pas përfundimit të trajnimit

Në këtë modul, nxënësit do të mësojnë se si të qasen në botën e shërbimeve dhe aplikacioneve mobile si krijues, jo vetëm si përdorues.
Në fund të këtij moduli nxënësit mund të krijon aplikacionet e tyre mobile dhe ti publikojnë në lloje të shumta të pajisjeve, duke përfshirë Apple iPhone dhe iPad, telefonat dhe tabletat Android, Windows Desktop etj.

 

Planprogrami duke u punuar

 1. Hyrja në gjuhën Lua
 2. Shfaqja dhe krijimi i iluzioneve të lëvizjes së imazheve
 3. Ngjarjet Touch dhe Tap
 4. Muzika dhe tingujt
 5. Shfaqja e objekteve dhe tekstit në ekran
 6. Ruajtja dhe ngarkimi i file-ve
 7. Menaxhimi i skenës me Storyboard
 8. Krijimi i iluzioneve të lëvizjes së karaktereve
 9. Hapsira fizike në lojë
 10. Përdorimi I librarisë Widgets
 1. Hyrja në gjuhën Lua
  • Hyrja në gjuhën Lua
  • Variablat
  • Funksionet
  • Strukturat e kontrollit dhe unazoret
  • Kalimi i parametrave
 2. Shfaqja dhe krijimi i iluzioneve të lëvizjes së imazheve
  • Shfaqja e imazheve
  • Teknika të thjeshta të krijimit të iluzioneve të lëvizjes
  • Shfaqja e imazheve të shumëfishta
 3. Ngjarjet Touch dhe Tap
  • Programimi i kontrolluar nga ngjarjet në Corona SDK
  • Ngjarja Tap
  • Fazat e ngjarjes Touch
 4. Muzika dhe tingujt
  • Tingujt e shukrtë
  • Tingujt e gjatë ( muzika )
  • Sidebar: Fixes for Previous Video
  • Menaxhimi i kanalit për audio
  • Përpunimi i tingujve
 5. Shfaqja e objekteve dhe tekstit në ekran
  • Shfaqja e tekstit në ekran
  • Sidebar: Using anchor X/Y
  • Përdorimi i fonteve
  • Ndërtimi i modulit të shënimit (Building a Scoring Module)
 6. Ruajtja dhe ngarkimi i file-ve
  • Shkrimi i të dhënave në një file teksti
  • Leximi i të dhënave nga një file teksti
  • Përdorimi i kodit nga Lib (GGData)
 7. Menaxhimi i skenës me Storyboard
  • Kuptimi i modelit të skenës
  • Ndërtimi i një App Storyboard ( Menyje)
 8. Krijimi i iluzioneve të lëvizjes së karaktereve
  • Teknika të iluzioneve të lëvizjes së karaktereve
  • Krijimi i tabelave të imazhit
 9. Hapsira fizike në lojë
  • Ndertimi i hapsirës fizike
  • Krijimi i kutive të izolimit për objektet fizike
  • Kontrollimi i përplasjeve (Collision Detection )
 10. Përdorimi I librarisë Widgets
  • Krijimi i butonave me Widgets
  • Kutitë e kontrollit me Widgets
  • Zgjedhja e nivelit me ScrollView
  • Krijimi i niveleve
  • Mbyllja e niveleve

Informata për trajnimin

Trajnimi zgjatë 30 orë ligjerata dhe ushtrime.
Çmimi 35 Euro në muaj
Trajner Egzona Maloku.