TICK Logo
Banner

Artikujt

PHP Bazike – Pjesa II

Për ruajtjen e një vlerë për një periudhë të caktuar ne përdorim një variabël. Vlera e kësaj mund të përdorët më vonë, të ndryshohet ose shtypet. Në ushtrimi_3.php kemi dy variabla x,y të cilat kanë vlera 3 dhe 4 përdoren bërë ndonjë llogaritje me ato vlera.

PHP Bazike – Pjesa I

Hyrje në PHP PHP është  një gjuhë skriptuese për server, njëra nga gjuhët më të përdorura për krijimin e Web faqeve dinamike dhe internateve. Është krijuar nga Rasmus Lerdorf në vitin 1994 për krijimin e faqeve personale, e njohur si PHP - Personal Home Page, tani njihet si Hypertext Preprocessor.