TICK Logo

CCNA Moduli I-IV

Hyrje

Korikulla për trajnimet CCNA Routing & Switching është e dizajnuar për studentët ose të punësuarit që dëshirojnë të profesionalizohen në lëmin e rrjetave kompjuterike.
Është e organizuar në 4 module, secili modul ka nga 70 orë akademike i ndarë në ligjërata, ushtrime me simulatorin “Packet Tracer” dhe ushtrime me pajisje si : Switch “Catalyst 2960” dhe Router “Cisco 1941”.

Pre-rekuizitata

Për të kompletuar trajnimin me sukses, nga studentët pritet që të kenë njohuri bazike në përdorimin kompjuterit. Duhet të dinë punën në sistemet operative Windows ose Linux ose Mac.

Pas Perfundimit te trajnimit

Studentët që përfundojnë me sukses modulet e lartëpërmendura janë në gjendje për punë të pavarur në fushën e rrjetave kompjuterike.
Sudentët do të përgaditen që t’I nënshtrohen certifikimit CCNA R&S 200-125, ku Cisco Networking Academy ofron zbritje në pagesën e provimit nëse studentët e përfundojnë secilin provimin final në tentativën e parë (një provim final për modul) me mbi 75% të pikëve maksimale.

Përmbajtja për 4 modulet

 1. MODULE I : Introduction to Networks
 2. MODULE II: Routing & Switching Essentials
 3. MODULE III: Scaling Networks
 4. MODULE IV: Connecting Networks
 1. Chapter 1: Explore the Network
 2. Chapter 2: Configure a Network Operating System
 3. Chapter 3: Routing Dynamically
 4. Chapter 4: Switched Networks
 5. Chapter 5: Switch Configuration
 6. Chapter 6: VLANs
 7. Chapter 7: Access Control Lists
 8. Chapter 8: DHCP
 9. Chapter 9: NAT for IPv4
 10. Chapter 10: Device Discovery, Management, and Maintenance
 11. Chapter 11: Build a Small Network
 1. Chapter 1: Routing Concepts
 2. Chapter 2: Static Routing
 3. Chapter 3: Network Protocols and Communications
 4. Chapter 4: Network Access
 5. Chapter 5: Ethernet
 6. Chapter 6: Network Layer
 7. Chapter 7: IP Addressing
 8. Chapter 8: Subnetting IP Networks
 9. Chapter 9: Transport Layer
 10. Chapter 10: Application Layer
 1. Chapter 1: LAN Designs
 2. Chapter 2: Scaling VLANs
 3. Chapter 3: STP
 4. Chapter 4: Ether Channel and HSRP
 5. Chapter 5: Dynamic Routing
 6. Chapter 6: EIGRP Tuning and Troubleshooting
 7. Chapter 7: DHCP
 8. Chapter 8: Single-Area OSPF
 9. Chapter 9: Multiarea OSPF
 10. Chapter 10: OSPF Tuning and Troubleshooting
 1. Chapter 1: WAN Concepts
 2. Chapter 2: Point-to-Point Connections
 3. Chapter 3: Branch Connection
 4. Chapter 4: Access Control Lists
 5. Chapter 5: Network Security and Monitoring
 6. Chapter 6: Quality of Service
 7. Chapter 7: Network Evolution
 8. Chapter 8: Network Troubleshooting

Informata për trajnimin

4 Trajnimet zgjatin 280 orë ligjerata,ushtrime dhe praktikë
Çmimi 1100 Euro – 10% për studentë
Trajner – Network Eng: Florent Rrahmani