TICK Logo

Java II – Programimi i Orientuar ne Objekte

Me 19 Dhjetor 2019 fillon trajnimi – Programimi i Orientuar në Objekte – Java II.

Trajner: Msc. Berat Perçuku
Orar e takimit 17:00.
Kohëzgjatja 30 orë, çmimi nga 110 në 99 Euro.

Detaje për trajnimin: Java Advanced – Programimi i Orientuar ne Objekte

Ky trajnim është pre-rekuizitë për trajnimet – Zhvillimi i aplikacioneve në Android
dhe Zhillimi i aplikacioneve Java me MySQL.

Kontakto në info@tick-ks.com; 045/899099(viber) – 049/308085.
Kujdes numri i studentëve i kufizuar!!!