TICK Logo

Partnerët tanë

TICK është gjithmonë në kërkim të profesionistëve që kanë ide të reja në fushën ku ne veprojmë.
Personat që mendojnë se mund të bashkëpunojnë me ne në ndonjë mënyrë janë të hapur të kontaktojnë duke shënuar informatat e tyre dhe idenë lidhur me bashkëpunimin në info
@tick-kos.com.