TICK Logo

Praktika në Probit

Studentët që përfundojnë me sukëses trajnimet te ne mund të bëjnë aplikojnë për punë praktik në Probit.
Në raste të nevojave të kompanisë ata mund edhe të punësohen.