TICK Logo
Banner

Specializohu në Java Development and Android

TICK nga viti 2018 ka filluar me organizimin e grup trajnimeve, të cilat ju ndihmojnë studentëve për tu specializuar në një drejtim. Studentët që kryejnë specializimin në një drejtim me sukses do ju mundësohet punë praktike.

Si ne sigurojmë hapat e tuaja të suksesit

Bazuar në përvojën tonë dhe përvojat në edukim për të aftësuar studentët tanë ne ndjekim me kujdes disa hapa të cilat në sigurojnë suksesin te studentët tanë.

 • Mëso

  Koncepte & Teori

 • Mëso

  Ushtrime dhe praktikë

 • Mëso

  Projkete reale

 • Mëso

  Kuize & teste

 • Mëso

  Certifikimi