TICK Logo

SUMMER SCHOOL IV – 2019

TICK Education Center organizon shkollën verore për viti e IV në drejtimet Teknologjia Informative për të rritur dhe fëmijë.
 
Sukseset e vitit të fundit ishin të mëdha për 3 muaj e gjysmë studentët u aftësuan për të filluar praktikë/punë në kompanitë të ndryshme – shiko detajet. 

Shkolla verore do filloj me 10 Qershor 2019 dhe do zgjasë 3 muaj e gjysmë, gjatë kohës së trajnimit studentët së bashku do të pajtohen për pushim 10 ditorë.
Aplikoni para datës 01 Qershor 2019 dhe fitoni zbritje deri në 30 %.

Shkolla ofron 5 paketa të ndara në grupe trajnimeve për një fushë specifike. Përpos trajnimeve që ofrohen në paketë si shtesë për studentin do ketë dhe trajnime të shkurtra pa pagës për vikend.

Në vijim po paraqesim listën e trajnimeve të ndara në grupe:

Pako I – Web Design & Development – 6 trajnime mbi 250 orë mësim – orari 15-19 çdo ditë pune. 

 1. Photoshop & Web Design – 20 orë mësimi + një projekt real – dizajnimi i një faqe real.
 2. WEB Development I (HTML, CSS, JavaScript, jQuery) – 50 orë mësimi + një projekt real.
 3. WEB Development II (PHP, MySQL) – 40 orë mësimi + një projekt real.
 4. Kodimi i projektit real – DEMO SMP – 20 orë mësimi.
 5. Source Version Control GitHub 10 orë – trajnim që do mbahet për vikend
 6. WEB Development III(Bootstrap, MySQL, PHP OOP) – 70 orë mësimi + një projekt real – kodimi i aplikacionit DEMO CMS
 7. WordPress Administrim 20 orë mësim vikend trajnim + një projekt real – krijimi i një faqe me WordPress
 8. Laravel – 40 orë mësimi + një projekt real – Aplikacion për menaxhimin e konsumatorëve

Pako II – Desktop & Mobile Aplikacione – 5 trajnime mbi 250 orë mësim – orari 15-19 çdo ditë pune. 

 1. Java Fundamentals – 50 orë mësimi + një projekt real.
 2. Java Advanced – OOP – 50 orë mësimi + një projekt real.
 3. MySQL – 25 orë mësimi + një projekt real.
 4. Source Version Control GitHub 10 orë – trajnim që do mbahet për vikend
 5. Java & MySQL Aplikacion Real – 50 orë mësimi + një projekt real.
 6. Android Development – 40 orë mësimi+ një projekt real.
 7. Spring (së shpejti planprogrami) – 40 orë mësimi + një projekt real,

Pako III – Desktop & Mobile Aplikacione – 5 trajnime mbi 120 orë mësim – orari 15-19 çdo ditë pune. 

 1. C# Fundamentals – 35 orë mësimi + një projekt real.
 2. C# Advanced – OOP – 30 orë mësimi + një projekt real.
 3. SQL Server  – 30 orë mësimi + një projekt real.
 4. Source Version Control GitHub 10 orë – trajnim që do mbahet për vikend
 5. C# & SQL Server Aplikacion Real – 40 orë mësimi + një projekt real – krijimi i një aplikacioni real

Pako IV – Cisco CCNA  – 4 nivelet e CCNA mbi 200 orë mësim – orari 16-18:30 çdo ditë pune. 

 1. Cisco CCNA Moduli I- IV

Pako V – Kids Programming – 3 trajnime  mbi 100 orë mësim – orari 10-12 ose 13-15 3 ose 4 ditë në javë. 

 1. Code – Niveli fillestar i programimit
 2. Scratch- Niveli i avancuar
 3. Lua – Niveli i avancuar

ose 

 1. Web Development I(HTML, CSS, JavaScript)
 2. Web Development II(PHP & MySQL)
 3. Kodimi i aplikacionit real

Ekipi i trajnerëve profesional
Studentët më të mire me mundësi për punë praktike.
Kontakto në 045/899099(viber)|049308085|info@tick-ks.com

Apliko në njërën nga paketat në formularin e më poshtëm